Tuintips decemberTips of the Month December

De siertuin

Snoei de vaste planten en laat overgebleven zaadknoppen voor de vogels hangen. Meng met compost voordat de nieuwe bollen tevoorschijn komen. Bescherm de niet vorstbestendige planten met stro en verplaats overgebleven plantjes naar een warmer verblijf.

Floribunda en Hybride T rozen kunnen licht gesnoeid worden om de kou- en stormschade te beperken, verwijder oud hout van de beschadigde stammen en blaadjes met zwarte plekken.
Snoei en bind de klimrozen voorzichtig op, laat rozenbottels zitten. Meng en bestrooi met wat compost.

Veeg de laatste herfst bladeren op en leg ze op de composthoop. Ruim en verbrand de kastanje bladen waar de nachtvlinder zich in kan hebben verstopt.

Zorg dat de waterleiding beschermd is tegen vorst en breng de tuinslang binnen.

Keukentuin

Spit de aarde om zodat de vorst de zware aarde kan afbreken.
Bind de rabarber in, bedek bollen met stro en plaats er plantenpotten ondersteboven op om het licht tegen te houden. Dit zal de vroege lange stengels beschermen in de lente.

Zorg dat spruitjes en andere hogere gewassen goed ingebonden zijn om kou- en vorstschade te beperken.

Snoei druivenranken terug tot 2 of 3 nieuwe groeiknopjes, als je dat niet doet zal het sap omhoog komen en zullen ze bloeden.

Controleer groenten en fruit elke week op ziekten.
Begin vast met het snoeien en besproeien van de fruitbomen.

Ga vast nadenken over welke groenten en fruit je volgend jaar wilt, welke deed het goed en welke niet, ga even zitten met de catalogus en bestel.

DE KAS

Maak de broeikas/serre schoon, lap de ramen voor optimaal licht. Controleer of de verwarming/thermostaat naar behoren werkt en isoleer zo nodig.
Controleer de citrus planten op schilfertjes en alle andere planten op schimmels, vooral op insecten bij vetplanten.

VIJVERS

Verwijder al het blad en controleer de pomp en de filters.

PLANT VAN DE MAAND

Sarcococca confusaSarcococca confusa

Waarom? Plaats hem in een donker hoekje naast een pad of ingang die regelmatig gebruikt wordt en laat de zoete geur van de onopvallende bloemen je oppeppen in deze donkere winterdagen.

WINTERKLEUREN IN DE TUIN

Hoewel veel planten toch bloeien in de winter, kan een heerlijke geur of kleur van de stam of bast van veel planten ook de aandacht trekken.
Enkele suggesties:

Prunus Serrula:
Glanzende koper-rood gepolijste mahoniehouten bast op deze kenmerkende klein/middelmatig formaat boom

Cornus alba ‘Sibirica’:
Knalrode stam in de winter met groen zomerblad aan deze struik die makkelijk in onderhoud is. De helderste kleur vind je op het nieuwe hout, dus moet misschien wat verder gesnoeid worden.

Betula Utilis var. jacquemontji:
Helder witte stam op deze struik van middelmatig formaat, met veel vertakkingen.

Phyllostachys nigra en Phollostachys aurea:
Zwart en gele stammen, op deze 4 meter en hoger groeiende bossen bamboe.

Ornamental Garden

Cut down and clean out herbaceous borders, leave any attractive seed heads for the birds. Weed and mulch with compost before spring bulbs start to appear. Protect any non-frost hardy plants with straw or mulch, move any remaining frost tender potted plants to a protected area.

Lightly prune Floribunda and Hybrid T roses to prevent wind rock damage, cut out dead wood, damaged stems and any black spot infected leaves. Tie in and lightly prune climbing roses. Leave shrub roses with rose hips. Weed and mulch with compost.

Clear up last of autumn leaves and add to leaf mould pile. Clean up and burn any Horse chestnut leaves infected with leaf miner moth.

Make sure water pipes are protected against frost and move hoses inside.

Kitchen Garden

Continue to dig over any bare soil, let the frost break heavy soil down.

Force Rhubarb plants, cover crowns with straw and place upside down pots on top to shut out the light. This will provide early long, sweet and tender stems in the spring.

Make sure Brussels Sprouts and other tall brassicas are securely staked to prevent wind rock damage.

Prune grape vines back to 2 or 3 buds on new growth. If you leave it later the sap will be rising and they will bleed.

Check any stored fruit and vegetables every week for disease.

Start to prune and spray fruit trees.

Start planning next year’s vegetables and fruit, think about what worked and what didn’t, browse the seed catalogues and order.

Greenhouse

Clean out greenhouse/conservatory, wash glass to maximise light. Check any heaters/thermostats are working and insulate if necessary.

Check Citrus plants for scale insect and all plants for insect damage, particularly mealy bug on succulents.

Ponds

Clear out autumn leaves and check any pumps or filters.

Plant of the month

Sarcococca confusa
Sarcococca confusa

Why? Place this in a semi-shaded position next to a regularly used pathway or entrance and let the sweet scent of its inconspicuous flowers lift your soul in the dark winter days.

Winter colour in the garden

Though many plants do flower in the winter, some with beautiful scent colour and interest can also be provided by the stems and bark of many plants. Some suggestions:

Prunus serrula-Gleaming coppery-red polished mahogany colour bark on this distinctive small/medium sized tree.

Cornus alba ‘Sibirica’-bright red stems in winter with green summer leaves on this easy to grow shrub. Brightest colour is on new wood so may be pruned hard for brightest stems.

Betula utilis var. jacquemontii-bright white bark on this medium sized open branched tree.

Phyllostachys nigra and Phyllostachys aurea, black and yellow stems respectively on these 4m plus tall growing clump forming bamboos.

Laat een reactie achter