Tips gazon onderhoudTips on lawn maintenance

Een mooi en groen gazon is één van de belangrijkste onderdelen van de tuin. Het gazon regelmatig maaien is de beste manier om een prachtig gazon te krijgen.

Maai het gras tot aan het najaar iedere week of iedere twee weken. Sproei het gazon na iedere maaibeurt, zeker in de zomer als het weinig regent.

Regelmatig maaien heeft als voordeel dat eenjarig onkruid geen kans krijgt om te groeien. Het is ook belangrijk om het gras regelmatig te bemesten om de groei te bevorderen en een mooie groene kleur te krijgen. Gebruik vanaf het eind van de zomer geen stikstofhoudende mest meer zodat de groei vertraagt en vorstgevoeligheid wordt beperkt.

Gazon ventileren

Ventilatie van het gazon is belangrijk om de groei van mos tegen te gaan en bestaand mos te verwijderen. U kunt dit doen door in het voorjaar met een hark over het gras te gaan en de grond los te maken. Zelf gebruiken we hiervoor een verticuteer machine voor ventilatie en het verwijderen van mos. Wanneer de grond zwaar en compact is, is het de moeite waard om uw gazon één keer per jaar (laten) beluchten. Een beluchtingsmachine haalt pijpjes grond tot ongeveer 7 cm diep uit het gazon, waardoor de grond minder compact wordt en het gras meer kans krijgt om te groeien.

Finishing touch van gazon onderhoud

Schaduwbanen geven uw gazon de finishing touch. Deze zijn eenvoudig te krijgen door een grasmaaier te gebruiken met een rol aan de achterkant. Loop iedere baan in tegengestelde richting en u krijgt een fantastisch gazon. Het bijhouden van de kanten geeft uw gazon en tuin het perfecte eindresultaat. Er zijn verschillende kantenknippers waarmee u dit kunt doen. Zelf gebruiken wij een kantenmaaier en daarmee krijg je snel het beste resultaat.

Samenvattend

Maai het gazon regelmatig, zorg voor genoeg bemesting en hou het gazon vochtig. Ventileer of verticuteer het gazon in het voorjaar om mosgroei tegen te gaan. Belucht het gazon in het najaar als de grond zwaar en compact is. Dan heeft u binnenkort een prachtig gazon. Neem vrijblijvend contact op voor advies.

 

TuinlinksA beautiful green lawn is one of the most important parts of the garden. The best way of getting a beautiful lawn is by mowing it on a regular base.

Mow the lawn every week or every other week, up to autumn. Water the lawn after each cut especially during summer when there’s not enough rain. Don’t cut the lawn too short in colder weather.

One of the advantages of mowing regularly is that annual weeds don’t get a chance to grow. Fertilizing the lawn is essential to ensure good growth and to keep it green.
Don’t use any fertilizer containing nitrogen after summer, so the growth will slow down and frost-damage will be limited.

Ventilating the lawn

In order to get rid of and prevent moss from growing it is important to ventilate the lawn. You can achieve this by raking the grass in spring and loosening the ground.
We use scarifying and aerating machines which remove the dead grass thatch and moss and aerates the soil. Most lawns need scarifying each spring and where the soil is heavy or compacted it might be necessary to have your lawn aerated every year.
The Fertilizer takes out small pieces of soil up to 7cm depth which makes it easier for the grass to breathe, compost or soil is then used to top dress the lawn.

The finishing touch of lawn maintenance

Stripes create the finishing touch on your lawn. These can easily be obtained by using a lawnmower which has a roller at the back. Walk in opposite directions on each row and your lawn will look fabulous. Cutting the edges provides the finishing touches.
Many cutting shears are available, we prefer to use an edger which gives us the quickest and best result.

Summarized

Mow the lawn on a regular base, make sure there’s enough nutrients and keep the lawn moist.
Scarify or rake the lawn in spring to eliminate moss-growth.
Aerate the lawn in autumn when the soil is heavy and compact.

That way you’ll soon be the owner of a beautiful lawn.
For advice, please contact us, free of obligations.

Laat een reactie achter